"spelling of one's name" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): literując z czyjś imię
  1. name rzeczownik + spelling rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Around 1930 he changed the spelling of his last name to Shawn.

    Podobne kolokacje: