"okres" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okres" po polsku

okres

Czy czas to pieniądz?
rzeczownik
 1. period ***** , monthly period , menstrual period
 2. period *****
  • okres, czas [COUNTABLE]
   We didn't make much progress during that period. (Nie zrobiliśmy zbyt dużego postępu w tym okresie.)
   It was one of the worst periods in my life. (To był jeden z najgorszych okresów w moim życiu.)
   link synonim: span
   zobacz także: round, term
 3. term , *****
  • kadencja, okres [COUNTABLE]
   The president was elected for a term of five years. (Prezydent został wybrany na pięcioletnią kadencję.)
   His term is on the home stretch. (Jego kadencja zbliża się ku końcowi.)
   link synonim: tenure
   zobacz także: period
 4. span **
  • okres (czas trwania czegoś), przedział [COUNTABLE]
   We distinguish long term and short term memory span. (Wyróżniamy pamięć długo i krótko terminową.)
   link synonim: period
 5. stretch ***
  • okres, czas [COUNTABLE]
   They haven't seen each other for a long stretch of time. (Oni nie widzieli się przez długi okres czasu.)
 6. spell **
  • okres (zazwyczaj krótki czas, gdy coś miało miejsce) [COUNTABLE]
   It was a short spell of my life, I don't want to talk about it. (To był krótki okres w moim życiu, nie chcę o tym rozmawiać.)
 7. tom ****   informal
 8. quarter , *** , także: one-quarter , także: qr , także: qr.
  • kwartał, okres (jeden z czterech semestrów w roku) American English [COUNTABLE]
   He goes on holiday every quarter. (On co kwartał jeździ na wakacje.)
   The insurance premium should be payed every quarter. (Składka ubezpieczeniowa powinna być płacona co kwartał.)
 9. lapse *
 10. flow , ***
 11. monthlies
 12. baker flying
idiom
 1. that time of the month
  • okres, miesiączka informal
   She looks angry - I guess it's that time of the month. (Wygląda na złą - zgaduję, że to okres.)
   My wife shouted at me for no reason; that time of the month is coming. (Żona nakrzyczała na mnie bez powodu; miesiączka nadchodzi.)
idiom
 1. be on ***** , be on the rag , ride on the rag
  • mieć okres (wulgarne określenie) slang
   Jane is on the rag. (Jane ma okres.)
   "Why is she so angry?" "She is on." ("Czemu jest taka zdenerwowana?" "Ma okres.")
   I'm on, I don't feel so good. (Mam okres, nie czuję się zbyt dobrze.)
 2. have the painters in
czasownik
 1. flow , ***

Powiązane zwroty — "okres"

rzeczownik
życie (okres pomiędzy narodzinami a śmiercią) = life
czas (okres, przedział czasowy) = time
rządy (okres bycia liderem) = leadership
choroba (okres czasu kiedy jest się chorym) = bout
prezydentura (okres trwania kadencji) = presidency
wieki (bardzo długi okres czasu) = ages
próba (okres, w czasie którego pracownik musi się poprawić) = probation
epoka (okres w historii) = epoch +1 znaczenie
zamrożenie (okres stagnacji ekonomicznej) = freeze
olimpiada (okres pomiędzy kolejnymi igrzyskami olimpijskimi) = Olympiad
atak (w muzyce: okres od pojawienia się dźwięku do osiągnięcia przez niego maksymalnej głośności) = attack
ruja (okres aktywności seksualnej u zwierząt) = rut , rutting season , rutting period
Adwent (okres przed Świętami Bożego Narodzenia) = Advent
żywotność (okres, przez jaki możemy coś użytkować) = usefull life
okres zwykły (okres w roku liturgicznym Kościoła katolickiego) = Ordinary Time
przymiotnik
ciężki (np. okres) = rough
czarny (np. nastrój, okres) = dark
niepokojący (np. sytuacja, okres) = critical
burzliwy (np. okres) = tumultuous
niespokojny (np. okres) = turbulent
okresowy = periodic +3 znaczenia
nieprzerwany (okres trwania czegoś) = unbroken
phrasal verb
przetrwać (np. trudny okres) = go through something
przetrwać coś (np. trudny okres) = get through something
czasownik
rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) = enter

"okres" — Słownik kolokacji angielskich

menstrual period kolokacja
 1. menstrual przymiotnik + period rzeczownik = okres, miesiączka, menstruacja
  Bardzo silna kolokacja

  How old were you when had your first menstrual period?

  Podobne kolokacje:
monthly period kolokacja
 1. monthly przymiotnik + period rzeczownik = okres, miesiączka, menstruacja
  Luźna kolokacja

  The company, which began the monthly period at $105.50 a share, ended at $77.75.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo