KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"okres" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okres" po polsku

okres

Czy czas to pieniądz?
rzeczownik
 1. period ***** , monthly period , menstrual period
 2. period *****
  • okres, czas [COUNTABLE]
   We didn't make much progress during that period. (Nie zrobiliśmy zbyt dużego postępu w tym okresie.)
   It was one of the worst periods in my life. (To był jeden z najgorszych okresów w moim życiu.)
   link synonim: span
   zobacz także: round, term
 3. term , *****
  • kadencja, okres [COUNTABLE]
   The president was elected for a term of five years. (Prezydent został wybrany na pięcioletnią kadencję.)
   His term is on the home stretch. (Jego kadencja zbliża się ku końcowi.)
   link synonim: tenure
   zobacz także: period
 4. span **
  • okres (czas trwania czegoś), przedział [COUNTABLE]
   We distinguish long term and short term memory span. (Wyróżniamy pamięć długo i krótko terminową.)
   link synonim: period
 5. stretch ***
  • okres, czas [COUNTABLE]
   They haven't seen each other for a long stretch of time. (Oni nie widzieli się przez długi okres czasu.)
 6. spell **
  • okres (zazwyczaj krótki czas, gdy coś miało miejsce) [COUNTABLE]
   It was a short spell of my life, I don't want to talk about it. (To był krótki okres w moim życiu, nie chcę o tym rozmawiać.)
 7. tom ****   informal
 8. lapse *
 9. flow , ***
 10. quarter , *** , także: one-quarter , także: qr , także: qr.
  • kwartał, okres (jeden z czterech semestrów w roku) American English [COUNTABLE]
   He goes on holiday every quarter. (On co kwartał jeździ na wakacje.)
   The insurance premium should be payed every quarter. (Składka ubezpieczeniowa powinna być płacona co kwartał.)
 11. monthlies
 12. baker flying
idiom
 1. that time of the month
  • okres, miesiączka informal
   She looks angry - I guess it's that time of the month. (Wygląda na złą - zgaduję, że to okres.)
   My wife shouted at me for no reason; that time of the month is coming. (Żona nakrzyczała na mnie bez powodu; miesiączka nadchodzi.)
idiom
 1. be on ***** , be on the rag , ride on the rag
  • mieć okres (wulgarne określenie) slang
   Jane is on the rag. (Jane ma okres.)
   "Why is she so angry?" "She is on." ("Czemu jest taka zdenerwowana?" "Ma okres.")
   I'm on, I don't feel so good. (Mam okres, nie czuję się zbyt dobrze.)
 2. have the painters in
czasownik
 1. flow , ***

Powiązane zwroty — "okres"

rzeczownik
życie (okres pomiędzy narodzinami a śmiercią) = life
czas (okres, przedział czasowy) = time
rządy (okres bycia liderem) = leadership
choroba (okres czasu kiedy jest się chorym) = bout
prezydentura (okres trwania kadencji) = presidency
wieki (bardzo długi okres czasu) = ages
próba (okres, w czasie którego pracownik musi się poprawić) = probation
epoka (okres w historii) = epoch +1 znaczenie
zamrożenie (okres stagnacji ekonomicznej) = freeze
olimpiada (okres pomiędzy kolejnymi igrzyskami olimpijskimi) = Olympiad
atak (w muzyce: okres od pojawienia się dźwięku do osiągnięcia przez niego maksymalnej głośności) = attack
Adwent (okres przed Świętami Bożego Narodzenia) = Advent
żywotność (okres, przez jaki możemy coś użytkować) = usefull life
okres zwykły (okres w roku liturgicznym Kościoła katolickiego) = Ordinary Time
przymiotnik
ciężki (np. okres) = rough
czarny (np. nastrój, okres) = dark
niepokojący (np. sytuacja, okres) = critical
niespokojny (np. okres) = turbulent
burzliwy (np. okres) = tumultuous formal
okresowy = periodic +3 znaczenia
nieprzerwany (okres trwania czegoś) = unbroken
phrasal verb
przetrwać (np. trudny okres) = go through something
przetrwać coś (np. trudny okres) = get through something
czasownik
rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) = enter

"okres" — Słownik kolokacji angielskich

menstrual period kolokacja
 1. menstrual przymiotnik + period rzeczownik = okres, miesiączka, menstruacja
  Bardzo silna kolokacja

  How old were you when had your first menstrual period?

  Podobne kolokacje:
monthly period kolokacja
 1. monthly przymiotnik + period rzeczownik = okres, miesiączka, menstruacja
  Luźna kolokacja

  The company, which began the monthly period at $105.50 a share, ended at $77.75.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo