BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"critical" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "critical" po angielsku

critical ****

przymiotnik
 1. krytyczny (wyrażający dezaprobatę)
  The reviews of this movie are rather critical. (Recenzje na temat tego filmu są raczej krytyczne.)
  She's always so critical. (Ona jest zawsze taka krytyczna.)
  You are always so critical. Say something nice for once! (Zawsze jesteś taka krytyczna. Powiedz coś miłego choć raz!)
 2. istotny
  The implementation of new regulations is critical to improvements in economy. (Wprowadzenie nowych regulacji prawnych jest istotne dla poprawy gospodarki.)
  That is a critical point of our discussion. (To jest istotny punkt naszej dyskusji.)
 3. decydujący, kluczowy
  This is the critical part of our experiment. (To jest decydująca część naszego eksperymentu.)
  That year was the critical moment of my life. (Tamten rok był decydującym momentem mojego życia.)
  link synonim: crucial
 4. poważny, niepokojący, krytyczny (np. sytuacja, okres)
  The situation in my country is critical. (Sytuacja w moim kraju jest niepokojąca.)
  We need to work together in this critical situation. (Musimy pracować razem w tej poważnej sytuacji.)
 5. krytyczny (poważny stan medyczny zagrażający życiu)
  His medical state is critical. (Jego stan medyczny jest krytyczny.)
  He was in critical condition after the accident but made a full recovery. (Był w krytycznym stanie po wypadku ale wrócił do pełni zdrowia.)
 6. krytykujący
  She gave me a critical look when I sneezed. (Ona posłała mi krytykujące spojrzenie, kiedy kichnąłem.)
  Why is the tone of your voice always so critical? (Czemu ton twojego głosu jest zawsze taki krytykujący?)
 7. krytyczny (odnoszący się do krytyków, recenzentów)
  The restaurant received a very critical opinion from the experts. (Restauracja otrzymała bardzo krytyczną opinię od ekspertów.)
  She never saw her critical reviews. (Ona nigdy nie zobaczyła swoich krytycznych recenzji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "critical"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo