"uznanie krytyków" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uznanie krytyków" po polsku

uznanie krytyków

rzeczownik
  1. critical acclaim  

"uznanie krytyków" — Słownik kolokacji angielskich

critical acclaim kolokacja
  1. critical przymiotnik + acclaim rzeczownik = uznanie krytyków
    Bardzo silna kolokacja

    He won much critical acclaim for his role in the film.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo