PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"recenzja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "recenzja" po polsku

recenzja

rzeczownik
 1. review ****   [COUNTABLE]
  The play got good reviews. (Sztuka dostała dobre recenzje.)
  The critics in their reviews praise the new book by Murakami. (Krytycy chwalą w recenzjach nową książkę Murakamiego.)
 2. notice ****   [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  She got great notices on her new book. (Ona dostała świetne recenzje na temat jej nowej książki.)
  He asked me to write a notice of his new film. (Poprosił mnie o napisanie recenzji jego nowego filmu.)
 3. critical review  
 4. write-up  

"recenzja" — Słownik kolokacji angielskich

critical review kolokacja
 1. critical przymiotnik + review rzeczownik = recenzja
  Bardzo silna kolokacja

  Recent Western critical reviews have been a bit more positive.

powered by  eTutor logo