"decydujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "decydujący" po polsku

decydujący

przymiotnik
 1. vital **
  • niezbędny, decydujący, istotny
   My children are a vital part of my life. (Moje dzieci są istotną częścią mojego życia.)
   Higher education is a vital requirement for this job. (Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.)
   link synonim: essential
   zobacz także: crucial
 2. crucial ***
  • decydujący, rozstrzygający
   This is a crucial moment to make this decision. (To jest decydujący moment na podjęcie tej decyzji.)
   They've lost all crucial playoffs of this season. (Oni przegrali wszystkie decydujące spotkania barażowe tego sezonu.)
   link synonim: critical
 3. critical ****
  • decydujący, kluczowy
   This is the critical part of our experiment. (To jest decydująca część naszego eksperymentu.)
   That year was the critical moment of my life. (Tamten rok był decydującym momentem mojego życia.)
   link synonim: crucial
 4. definitive *
 5. fatal *
 6. pivotal *
 7. decisive *
 8. overbearing  
 9. policy-making
  • decydujący (np. o polityce)
 10. crossover ,
 1. mission critical
czasownik
 1. decide *****
 2. choose *****
 3. decide that **
  • zdecydować, że
   They decided that they have to divorce. (Oni zdecydowali, że muszą się rozwieść.)
   We decided that we won't go there. (Zdecydowaliśmy, że tam nie pójdziemy.)
 4. come to a decision , arrive at a decision
czasownik
 1. settle ***
  • ustalać, decydować [przechodni]
   We have to settle the time limit for the competitors. (Musimy ustalić limit czasu dla zawodników.)
   Did you settle the place of our meeting? (Czy ustaliliście już miejsce naszego spotkania?)
 2. determine ****
  • ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [przechodni]
   We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
   zobacz także: set
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [przechodni]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
czasownik
 1. resolve ***
 1. decide against doing something

powered by  eTutor logo