PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"krytyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krytyczny" po polsku

krytyczny

przymiotnik
 1. critical ****
  • krytyczny (wyrażający dezaprobatę)
   The reviews of this movie are rather critical. (Recenzje na temat tego filmu są raczej krytyczne.)
   She's always so critical. (Ona jest zawsze taka krytyczna.)
   You are always so critical. Say something nice for once! (Zawsze jesteś taka krytyczna. Powiedz coś miłego choć raz!)
  • poważny, niepokojący, krytyczny (np. sytuacja, okres)
   The situation in my country is critical. (Sytuacja w moim kraju jest niepokojąca.)
   We need to work together in this critical situation. (Musimy pracować razem w tej poważnej sytuacji.)
  • krytyczny (poważny stan medyczny zagrażający życiu)
   His medical state is critical. (Jego stan medyczny jest krytyczny.)
   He was in critical condition after the accident but made a full recovery. (Był w krytycznym stanie po wypadku ale wrócił do pełni zdrowia.)
  • krytyczny (odnoszący się do krytyków, recenzentów)
   The restaurant received a very critical opinion from the experts. (Restauracja otrzymała bardzo krytyczną opinię od ekspertów.)
   She never saw her critical reviews. (Ona nigdy nie zobaczyła swoich krytycznych recenzji.)
 2. evaluative
 3. judgmental , judgemental BrE
 4. detractive
 5. crossover ,
 6. fulminous
 7. judgy potocznie

Powiązane zwroty — "krytyczny"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
idiom
przysłówek
przymiotnik
nazwa własna