Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Biznesowy angielski taniej tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"skrytykować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrytykować kogoś" po polsku

czasownik
 1. criticize ** , criticise British English
  • krytykować, skrytykować [przechodni/nieprzechodni]
   He always publicly criticizes the way I look. (On zawsze publicznie krytykuje mój wygląd.)
   It's easy to criticize. (Łatwo jest krytykować.)
   I was criticized for irresponsibility. (Zostałem skrytykowany za nieodpowiedzialność.)
 2. censure
 3. berate
 4. slash *
 5. animadvert
phrasal verb
 1. tear apart ,  

skrytykować kogoś

phrasal verb
 1. do somebody down *
  • skrytykować kogoś, oczernić kogoś
   They always do me down. I can't bear it. (Oni zawsze mnie krytykują. Nie mogę tego znieść.)
   He's just waiting to do me down! (On tylko czeka, żeby mnie skrytykować!)
 2. get at somebody *
  • naskoczyć na kogoś, skrytykować kogoś
   My mother got at me and I feel offended. (Moja mama na mnie naskoczyła i czuję się urażony.)
   He wasn't satisfied with my work so he got at me. (On nie był zadowolony z mojej pracy, więc na mnie naskoczył.)
 3. pull somebody up
 4. sail into somebody
 5. tick somebody off
czasownik
 1. crab somebody **
 2. have a go *   British English język mówiony
 3. rag somebody *
 4. take a pot shot at somebody
idiom
 1. give somebody a hard time
czasownik
 1. attack *****
  • rzucić się (na kogoś), krytykować (kogoś) [przechodni]
   She always attacks me when he's around. (Ona zawsze mnie krytykuje, kiedy on jest w pobliżu.)
   My mom is always attacking me. (Moja mama zawsze mnie krytykuje.)
 2. knock ***   [przechodni]
  She knocked him all evening. (Ona krytykowała go cały wieczór.)
  She knocks her children. (Ona krytykuje swoje dzieci.)
  He likes to knock politics. (On lubi krytykować polityków.)
 3. can *****
 4. rubbish British English , trash American English **
 5. slate *
 6. reflect ****
  • robić uwagi, krytykować (kogoś lub coś)
   You always reflect my ideas, it's annoying. (Zawsze krytykujesz moje pomysły, to denerwujące.)
   They never reflect other people, they are very nice. (Oni nigdy nie krytykują innych ludzi, są bardzo mili.)
 7. carpet **
 8. snipe
 9. sledge Australian English
 10. pummel   American English potocznie
 11. bag ****   Australian English slang [przechodni]
  Don't bag him so much. (Nie krytykuj go tyle.)
 12. reprobate
 13. hate on someone
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart
 2. rip on
 1. throw stones potocznie  
idiom
 1. tar and feather  

powered by  eTutor logo