"zjechać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zjechać kogoś" po polsku

czasownik
 1. pan ***
  • zjechać, schlastać (skrytykować) potocznie
   The critics panned this film severely. (Krytycy zjechali ten film poważnie.)
   My mom totally panned my behaviour. (Moja mama całkowicie zjechała moje zachowanie.)
 2. savage *
 3. drive down
 4. slate *
 5. slash *
 6. diss , także: dis
phrasal verb
 1. pull off *  
 2. roll off
 3. roar up somebody

powered by  eTutor logo