Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"przejechać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejechać się" po polsku

przejechać się

idiom
 1. bash *
  • przejechać się (np. po kimś), mocno skrytykować (kogoś)
   She likes bashing people for no reason. (Ona lubi jeździć po ludziach bez powodu.)
 2. take a spin
phrasal verb
 1. drive around
czasownik
 1. travel ****
  • jechać, przejechać (pokonać dystans) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We've travelled six hundred kilometers, we're tired. (Przejechaliśmy sześćset kilometrów, jesteśmy zmęczeni.)
   She travelled 50 thousand miles on her own. (Ona przejechała 50 tysięcy mil bez niczyjej pomocy.)
   We've travelled over 10 thousand miles in 3 weeks. (Przejechaliśmy ponad 10 tysięcy mil w 3 tygodnie.)
 2. transit **
 3. overrun ,
 4. crash ***
 5. overshoot
phrasal verb
 1. mow somebody down
phrasal verb
 1. run somebody over
 2. knock somebody down

"przejechać się" — Słownik kolokacji angielskich

drive around kolokacja
 1. drive czasownik + around przyimek = przejechać się (samochodem)
  Bardzo silna kolokacja

  So we don't drive around the state trying to take them down.

  Podobne kolokacje:
take a spin kolokacja
 1. take czasownik + spin rzeczownik = przejechać się, odbyć przejażdżkę
  Luźna kolokacja

  The blood drained out of his face and the whole world took a violent spin.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo