BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"potrącić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potrącić kogoś" po polsku

czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, uderzyć w, trafić w, potrącić (coś z impetem) [TRANSITIVE]
   I hit the wall and broke my nose. (Uderzyłem w ścianę i złamałem nos.)
   I've hit my foot on the bed corner. (Uderzyłem stopą o róg łóżka.)
   I always hit my head on the cupboard. (Zawsze uderzam się w głowę o szafkę kuchenną.)
   I hit my head and now I'm not feeling well. (Uderzyłem się w głowę i teraz nie czuję się dobrze.)
   I lost the control of the car and hit the tree. (Straciłem kontrolę nad autem i uderzyłem w drzewo.)
 2. bump **
 3. nudge * , także: nug Scottish English
 4. jostle , także: justle
 5. dislodge
 6. dock **
  • potrącić, obniżyć, obniżać, odjąć, odejmować (np. zarobki, oceny, punkty)
   You made a mistake in that task so I docked two points. (Zrobiłeś błąd w tym zadaniu, więc odjąłem dwa punkty.)
   My boss docked my wages. (Mój szef obniżył moje zarobki.)
 7. blindside

potrącić kogoś

idiom
 1. blow somebody over
phrasal verb
 1. knock somebody down
czasownik
 1. upset ***
 2. jog *
 3. deduct
  • odejmować, odliczać, potrącać
   to subtract, to take away
   The tax is deducted from my salary every month. (Podatek jest odliczany od mojej wypłaty co miesiąc.)
 4. withhold *
phrasal verb
 1. knock somebody over , knock something over

powered by  eTutor logo