BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"zjechać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zjechać" po polsku

zjechać

czasownik
 1. pan ***
  • zjechać, schlastać (skrytykować) potocznie
   The critics panned this film severely. (Krytycy zjechali ten film poważnie.)
   My mom totally panned my behaviour. (Moja mama całkowicie zjechała moje zachowanie.)
 2. savage *
 3. drive down
 4. slate *
 5. slash *
  • zjechać, skrytykować potocznie
   His book was slashed by the critics. (Jego książka została zjechana przez krytyków.)
 6. diss , także: dis
phrasal verb
 1. pull off *  
 2. roll off
 3. roar up somebody

Powiązane zwroty — "zjechać"

czasownik
jechać = drive +5 znaczeń
przejechać = transit +2 znaczenia
odjechać = be off +1 znaczenie
najechać = track +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
zjazd = convention +7 znaczeń
zjeżdżalnia = slide +1 znaczenie
mijanka (miejsce gdzie można zjechać na wąskiej drodze, aby przepuścić inny samochód) = turnout
idiom
przymiotnik

"zjechać" — Słownik kolokacji angielskich

drive down kolokacja
 1. drive czasownik + down particle = zjechać, zjeżdżać
  Bardzo silna kolokacja

  Drive down the line a bit and then come back.

  Podobne kolokacje:
pull off kolokacja
 1. pull czasownik + off particle = zjechać
  Bardzo silna kolokacja

  After about 20 minutes, he pulled off and let everyone go.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo