"zajechać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zajechać kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. bar ****
  • zagradzać, tarasować (np. przejście) [TRANSITIVE]
   Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.)
   People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.)
phrasal verb
 1. pull up **
czasownik
 1. stink *  
 2. reek informal

zajechać kogoś

idiom
 1. run somebody ragged
phrasal verb
 1. fag somebody out