Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"nadjechać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadjechać" po polsku

nadjechać

phrasal verb
 1. roll in
  • nadjechać, wtoczyć się
   A limousine rolled in and an elegant lady got out of it. (Nadjechała limuzyna i wysiadła z niej elegancka dama.)
 2. roll into
czasownik
 1. come *****
  • nadjeżdżać, podjeżdżać [nieprzechodni]
   There is a car coming. (Nadjeżdża samochód.)
   Look, the Queen is coming! (Spójrz, Królowa nadjeżdża!)
   A big black limousine came to my house. (Wielka, czarna limuzyna podjechała pod mój dom.)

"nadjechać" — Słownik kolokacji angielskich

roll into kolokacja
 1. roll czasownik + into przyimek = nadjechać, dotrzeć, wtoczyć się
  Bardzo silna kolokacja

  You've got the future and the past all rolled into one.

  Podobne kolokacje: