ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"wyjechać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjechać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyjechać

phrasal verb
 1. get off **
  • wyjechać, opuścić
   She got off the city after the accident. (Po wypadku wyjechała z miasta.)
   He got off the office an hour ago. (Opuścił biuro godzinę temu.)
   I can't stay here, I have to get off the city. (Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.)
 2. roar off
idiom
 1. take one's leave  
 2. get trucking   American English spoken
czasownik
 1. quit ***
  • odjechać, wyjechać, wyjść formal [TRANSITIVE]
   He quit the room without a word. (On wyszedł z pokoju bez słowa.)
   Why did you quit this town? (Dlaczego wyjechałeś z tego miasta?)
 2. ease out
  • wyjechać (samochodem)
czasownik
 1. leave *****
 2. desert ***
  • wyjeżdżać, opuszczać (np. małe miasteczko) [TRANSITIVE]
   We deserted our hometown and moved to London. (Opuściliśmy nasze rodzinne miasteczko i przeprowadziliśmy się do Londynu.)
   All people deserted this town after a huge fire. (Wszyscy ludzie opuścili to miasto po ogromnym pożarze.)
   He deserted his old house and moved to another city. (Zostawił swój stary dom i przeprowadził się do innego miasta.)
   link synonim: abandon
 3. depart **
 4. go , *****
 5. move out *
 6. decamp
  • wyjeżdżać (nagle), opuszczać (w pośpiechu) formal
   Villagers decamped before the fighting began. (Mieszkańcy wsi wyjechali w pośpiechu przed rozpoczęciem się walk.)
phrasal verb
 1. get out ****
 2. pull out **
 3. go off **
 4. go away **
 5. head off

"wyjechać" — Słownik kolokacji angielskich

ease out kolokacja
 1. ease czasownik + out particle = wyjechać (samochodem)
  Bardzo silna kolokacja

  He opened the door, eased her out into the hall.

  Podobne kolokacje:
roar off kolokacja
 1. roar czasownik + off particle = wyjechać, opuścić (dane miejsce)
  Silna kolokacja

  Then he roared off in his truck to make some money.

  Podobne kolokacje: