KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"wyjechać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyjechać" po polsku

wyjechać

phrasal verb
 1. get off **
  • wyjechać, opuścić
   She got off the city after the accident. (Po wypadku wyjechała z miasta.)
   He got off the office an hour ago. (Opuścił biuro godzinę temu.)
   I can't stay here, I have to get off the city. (Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.)
 2. roar off
idiom
 1. take one's leave  
 2. get trucking   American English spoken
czasownik
 1. quit ***
  • odjechać, wyjechać, wyjść formal [TRANSITIVE]
   He quit the room without a word. (On wyszedł z pokoju bez słowa.)
   Why did you quit this town? (Dlaczego wyjechałeś z tego miasta?)
 2. ease out
  • wyjechać (samochodem)
czasownik
 1. leave *****
  • wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać (jakieś miejsce) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I must leave in ten minutes. (Muszę wyjść w ciągu dziesięciu minut.)
   She hasn't left her house for 10 years. (Ona nie wyszła z domu od 10 lat.)
   The best thing for you to do is to leave. (Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to wyjść.)
 2. desert ***
  • wyjeżdżać, opuszczać (np. małe miasteczko) [TRANSITIVE]
   We deserted our hometown and moved to London. (Opuściliśmy nasze rodzinne miasteczko i przeprowadziliśmy się do Londynu.)
   All people deserted this town after a huge fire. (Wszyscy ludzie opuścili to miasto po ogromnym pożarze.)
   He deserted his old house and moved to another city. (Zostawił swój stary dom i przeprowadził się do innego miasta.)
   link synonim: abandon
 3. depart formal **
 4. go , *****
 5. move out *
 6. decamp
  • wyjeżdżać (nagle), opuszczać (w pośpiechu) formal
   Villagers decamped before the fighting began. (Mieszkańcy wsi wyjechali w pośpiechu przed rozpoczęciem się walk.)
phrasal verb
 1. get out ****
 2. pull out **
 3. go off **
  • iść, wychodzić, opuszczać jakieś miejsce, wyjeżdżać [INTRANSITIVE]
   She went off to see this film. (Poszła zobaczyć ten film.)
   He checked if his clothing looked fine and went off to work. (Sprawdził, czy jego ubranie wygląda dobrze i wyszedł do pracy.)
   My brother has just gone off on holiday. (Mój brat właśnie wyjechał na wakacje.)
   Her father went off to war when she was just six. (Jej ojciec poszedł na wojnę, kiedy ona miała tylko sześć lat.)
   Children bought some sweets and went off happy. (Dzieci kupiły trochę słodyczy i wyszły szczęśliwe.)
 4. go away **
 5. head off

"wyjechać" — Słownik kolokacji angielskich

ease out kolokacja
 1. ease czasownik + out particle = wyjechać (samochodem)
  Bardzo silna kolokacja

  He opened the door, eased her out into the hall.

  Podobne kolokacje:
roar off kolokacja
 1. roar czasownik + off particle = wyjechać, opuścić (dane miejsce)
  Silna kolokacja

  Then he roared off in his truck to make some money.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo