"iść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "iść" po polsku

iść

obrazek do "go" po polsku iść szybko: popełnisz błąd. obrazek do "come" po polsku
czasownik
 1. go , *****
  • iść, pójść [nieprzechodni]
   Where are you going? (Dokąd idziesz?)
   We went to London last spring. (Pojechaliśmy do Londynu zeszłej wiosny.)
   How about going to the swimming pool tomorrow? (Co myślisz o tym, żeby pójść jutro na basen?)
   Chris went to the cinema yesterday. (Chris poszedł wczoraj do kina.)
   Will you go to the concert with me? (Czy pójdziesz ze mną na koncert?)
  • iść, jechać [przechodni/nieprzechodni]
  • iść (np. słowa piosenki, opowieść) [nieprzechodni]
 2. come *****
  • przychodzić (np. na spotkanie, imprezę), iść (gdzieś z kimś) [nieprzechodni]
   Are you coming to my birthday party? (Przyjdziesz na moje przyjęcie urodzinowe?)
   I'm sorry, but I can't come. (Przykro mi, ale nie mogę przyjść.)
   My father is coming home soon. (Mój tato wkrótce przyjdzie do domu.)
   zobacz także: arrive
 3. tread *   termin literacki [przechodni/nieprzechodni]
  I will tread the same path as my father. (Pójdę w ślady mojego ojca.)
 4. hoof
 5. gae ScoE  
phrasal verb
 1. go off **
  • iść, wychodzić, opuszczać jakieś miejsce, wyjeżdżać [nieprzechodni]
   She went off to see this film. (Poszła zobaczyć ten film.)
   He checked if his clothing looked fine and went off to work. (Sprawdził, czy jego ubranie wygląda dobrze i wyszedł do pracy.)
   My brother has just gone off on holiday. (Mój brat właśnie wyjechał na wakacje.)
   Her father went off to war when she was just six. (Jej ojciec poszedł na wojnę, kiedy ona miała tylko sześć lat.)
   Children bought some sweets and went off happy. (Dzieci kupiły trochę słodyczy i wyszły szczęśliwe.)
 2. go along *
 3. push off
idiom
 1. set foot
  • pójść, iść potocznie
   The mysterious man set foot in the direction of the station. (Tajemniczy mężczyzna poszedł w kierunku dworca.)
czasownik
 1. grab ***
  • brać (coś do jedzenia), jeść (coś na szybko), pójść (zjeść coś na szybko) potocznie [przechodni]
   I grabbed some bread and went to work. (Wziąłem trochę chleba i poszedłem do pracy.)
   I didn't have time to make breakfast so I grabbed an apple and left. (Nie miałem czasu, żeby zrobić śniadanie, więc wziąłem jabłko i wyszedłem.)
   How about we grab a little dinner after work? (A może pójdziemy zjeść mały obiad po pracy?)
 2. ladder **
 3. run *****
  • pójść (o oczku w rajstopach) [nieprzechodni]
   Your tights ran. (Poszło ci oczko w rajstopach.)
   These tights are so strong they never run. (Te rajstopy są tak mocne, że nigdy nie puszczają im oczka.)
   link synonim: ladder

Powiązane zwroty — "iść"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom
inne
przysłówek

"iść" — Słownik kolokacji angielskich

set foot kolokacja
 1. set czasownik + foot rzeczownik = pójść, iść
  Bardzo silna kolokacja

  Then she set her feet and pulled him to a stop.