"lapse" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lapse" po angielsku

lapse *

rzeczownik
 1. błąd, pomyłka, potknięcie
  There might have been a lapse in my research. (W moich badaniach mógł pojawić się błąd.)
 2. odstępstwo
  There was only one lapse from this rule in the whole known history. (W całej historii znane jest tylko jedno odstępstwo od tej zasady.)
 3. chwila słabości, chwila zapomnienia
  In a momentary lapse, he allowed them to go to the party. (W chwili słabości on pozwolił im iść na imprezę.)
 4. okres, przeciąg, upływ czasu, przerwa
  He had a lapse at work, but now he's back. (On miał przerwę w pracy, ale teraz już wrócił.)
 5. wygaśnięcie (np. praw, ważności)
  The lapse of those laws will take place after the new laws are passed. (Wygaśnięcie tych praw nastąpi w momencie, w którym zostaną uchwalone nowe prawa.)
  We have to wait for the lapse of the agreement. (Musimy czekać na wygaśnięcie kontraktu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. obniżyć się, ulegać zapomnieniu, pójść w zapomnienie
  The knowledge of ancient times has lapsed in majority by today. (Wiedza z czasów starożytnych uległa obecnie w większości zapomnieniu.)
  The customs of this tribe lapsed many years ago. (Zwyczaje tego plemienia poszły w zapomnienie wiele lat temu.)
 2. zawalić się, zaniknąć, skończyć się (np. projekt, przyjaźń)
  The project has lapsed due to insufficient funds. (Projekt zawalił się z powodu niedostatecznych środków.)
  Our friendship lapsed when she betrayed me. (Nasza przyjaźń się skończyła, kiedy ona mnie zdradziła.)
  We can't let our customs lapse. (Nie możemy pozwolić naszym zwyczajom zaniknąć.)
 3. wygasnąć
  come to an end because an agreed time limit has passed
  This settlement shall lapse in two years. (Ta ugoda wygaśnie za dwa lata.)
  My membership in this club has already lapsed. (Moje członkostwo w tym klubie już wygasło.)
  link synonim: expire
 4. mijać (np. godziny)
  The hours lapsed, but he wouldn't come. (Mijały godziny, ale on nie przyszedł.)
  Many years will lapse until we visit them again. (Wiele lat minie, zanim ich znów odwiedzimy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.