PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pomyłka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomyłka" po polsku

pomyłka

obrazek do "mistake" po polsku
rzeczownik
 1. mistake ***
  • pomyłka, błąd [policzalny]
   He admitted that he had made a mistake. (On przyznał, że popełnił błąd.)
   Some mistakes have serious consequences. (Niektóre pomyłki mają poważne konsekwencje.)
   This mistake will cost us a lot of money. (Ten błąd będzie nas kosztował dużo pieniędzy.)
   link synonim: blunder
 2. confusion **   [policzalny lub niepoliczalny]
  I'm sorry for my confusion, let me fix it. (Przepraszam za moją pomyłkę, pozwól mi to naprawić.)
  Your confusion caused some serious problems. (Twoja pomyłka spowodowała poważne problemy.)
 3. slip ***
  • pomyłka, błąd [policzalny]
   It wasn't my slip. (To nie była moja pomyłka.)
   There was a slip in her documents, did you correct it? (W jej dokumentach był błąd, poprawiłeś to?)
 4. lapse *
  • błąd, pomyłka, potknięcie
   There might have been a lapse in my research. (W moich badaniach mógł pojawić się błąd.)
 5. blunder
  • błąd, omyłka, pomyłka
   A woman died as a result of a doctor's blunder. (Kobieta zmarła w wyniku pomyłki lekarza.)
   link synonim: mistake
 6. misstep
 7. miscarriage
 8. snafu
 9. miscue
 10. slip-up
 11. lapsus
 12. slipup
 13. cock-up BrE slang , także: cockup BrE slang
  • potknięcie, pomyłka [policzalny]
   Remember when I said one more cock-up and we say goodbye? (Pamiętasz, jak powiedziałem, że jeszcze jedno potknięcie i się żegnamy?)
 14. bish
 15. fuck-up , fuckup