PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"potknięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potknięcie" po polsku

potknięcie

rzeczownik
 1. trip ****   [policzalny]
  His trip was hilarious, I couldn't stop laughing! (Jego potknięcie było przezabawne, nie mogłem przestać się śmiać!)
  Her trip didn't help her win the competition. (Jej potknięcie nie pomogło jej wygrać konkursu.)
 2. lapse *
  • błąd, pomyłka, potknięcie
   There might have been a lapse in my research. (W moich badaniach mógł pojawić się błąd.)
 3. fluff
 4. pratfall  
 5. boo-boo
 6. slip-up
 7. bobble
 8. bungle
 9. cock-up BrE slang , także: cockup BrE slang
  • potknięcie, pomyłka [policzalny]
   Remember when I said one more cock-up and we say goodbye? (Pamiętasz, jak powiedziałem, że jeszcze jedno potknięcie i się żegnamy?)
idiom
 1. banana skin BrE , banana peel AmE
obrazek do "trip" po polsku obrazek do "stumble" po polsku
czasownik
 1. trip **** , trip up  
  She tripped and fell to the floor. (Ona potknęła się i upadła na podłogę.)
  Mind your step or you'll trip. (Uważaj albo się potkniesz.)
  link synonim: stumble
 2. stumble **   [nieprzechodni]
  I stumbled as I was getting off of the train. (Potknąłem się wychodząc z pociągu.)
  He stumbled against a kerb. (On potknął się o krawężnik.)
  link synonim: trip
czasownik
 1. falter
  • chwiać się, zataczać się, potykać się
   A man was faltering on the road and we almost knocked him down. (Mężczyzna zataczał się na drodze i prawie go potrąciliśmy.)
   "She's faltering. Is she okay?" "I don't know." ("Ona się chwieje. Nic jej nie jest?" "Nie wiem.")
   I faltered because everything was spinning around me. (Zachwiałem się, bo wszystko kręciło się dookoła mnie.)
phrasal verb
 1. trip up

"potknięcie" — Słownik kolokacji angielskich

banana peel kolokacja
 1. banana rzeczownik + peel rzeczownik = potknięcie, zawstydzająca sytuacja
  Zwykła kolokacja

  Got one foot out the door, and one on a banana peel.

  Podobne kolokacje:
banana skin kolokacja
 1. banana rzeczownik + skin rzeczownik = potknięcie, zawstydzająca sytuacja
  Luźna kolokacja

  The stakes are even higher and the banana skin he faces has the potential to end careers if everything is not perfect.