BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"potknąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potknąć się" po polsku

potknąć się

obrazek do "trip" po polsku obrazek do "stumble" po polsku
czasownik
 1. trip **** , trip up  
  She tripped and fell to the floor. (Ona potknęła się i upadła na podłogę.)
  Mind your step or you'll trip. (Uważaj albo się potkniesz.)
  link synonim: stumble
 2. stumble **   [nieprzechodni]
  I stumbled as I was getting off of the train. (Potknąłem się wychodząc z pociągu.)
  He stumbled against a kerb. (On potknął się o krawężnik.)
  link synonim: trip
czasownik
 1. falter
  • chwiać się, zataczać się, potykać się
   A man was faltering on the road and we almost knocked him down. (Mężczyzna zataczał się na drodze i prawie go potrąciliśmy.)
   "She's faltering. Is she okay?" "I don't know." ("Ona się chwieje. Nic jej nie jest?" "Nie wiem.")
   I faltered because everything was spinning around me. (Zachwiałem się, bo wszystko kręciło się dookoła mnie.)
phrasal verb
 1. trip up

"potknąć się" — Słownik kolokacji angielskich

trip up kolokacja
 1. trip czasownik + up particle = potknąć się
  Bardzo silna kolokacja

  But even the best can be tripped up, particularly by emotion.

  Podobne kolokacje:
tripped on kolokacja
Popularniejsza odmiana: trip on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknąć się
 1. trip czasownik + on przyimek
  Luźna kolokacja

  He looked around and saw he'd tripped on another body.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo