"zataczać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zataczać się" po polsku

zataczać się

czasownik
 1. stumble **   [nieprzechodni]
  He was stumbling after two beers. (On się zataczał po dwóch piwach.)
 2. reel *
 3. falter
  • chwiać się, zataczać się, potykać się
   A man was faltering on the road and we almost knocked him down. (Mężczyzna zataczał się na drodze i prawie go potrąciliśmy.)
   "She's faltering. Is she okay?" "I don't know." ("Ona się chwieje. Nic jej nie jest?" "Nie wiem.")
   I faltered because everything was spinning around me. (Zachwiałem się, bo wszystko kręciło się dookoła mnie.)
 4. wamble  
 5. dindle , także: dinnle
 6. stot
idiom
 1. be in the wind , be three sheets in the wind
  • zataczać się, nie móc ustać na nogach potocznie
   How many beers did you have? You are in the wind. (Ile piw wypiłeś? Nie możesz ustać na nogach.)
   I was so drunk I was in the wind. (Byłam tak pijana, że się zataczałam.)
 2. lurch to a halt
czasownik
 1. stagger *
  • słaniać się (na nogach), zataczać (się), chwiać (się)
   You staggered down bleary-eyed in your bathrobe to find there disheveled Mr Smith. (Zatoczyłeś się na dół z zaczerwienionymi oczami w swoim szlafroku, aby zastać tam rozczochranego pana Smitha.)
   It's a really pathetic view to observe all these staggering teenagers at night time. (To naprawdę żałosny widok obserwować tych wszystkich zataczających się nastolatków w nocy.)
 2. teeter
 3. totter

Powiązane zwroty — "zataczać się"

rzeczownik
zatoka = bay +7 znaczeń
zatoczka = cove +3 znaczenia
phrasal verb
Zobacz także: zataczać koło

powered by  eTutor logo