"wytykać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wytykać" po polsku

phrasal verb
  1. point something out , point out something ***
    • wytykać coś (np. błędy)
      My mother always points her mistakes out. (Moja matka zawsze wytyka jej błędy.)
      Stop pointing my flaws out, it's making me sad. (Przestań wytykać moje wady, to sprawia, że jest mi smutno.)

wytykać

czasownik
  1. twit British English potocznie

powered by  eTutor logo