BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"styk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "styk" po polsku

styk

rzeczownik
 1. corner , ****
  • kąt, styk, róg [COUNTABLE]
   The corner of the two streets is the place where we will meet. (Styk tych dwóch ulic jest miejscem, w którym się spotkamy.)
   My bed is in the corner of my room. (Moje łóżko jest w rogu mojego pokoju.)
 2. joint ***
  • spoina, styk, złącze [COUNTABLE]
   Water has started to leak through the joints. (Woda zaczęła cieknąć przez złącza.)
   The joint had to be braced. (Złącze musiało zostać umocnione.)
 3. point of contact

"styk" — Słownik kolokacji angielskich

point of contact kolokacja
 1. contact rzeczownik + point rzeczownik = punkt styczności, styk
  Zwykła kolokacja

  The point of contact may have been his brother Robert.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo