"contact" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contact" po angielsku

contact ****

obrazek do "contact" po polsku
rzeczownik
 1. kontakt, styczność (w sensie komunikacyjnym) [policzalny lub niepoliczalny]
  I'm in constant contact with him. (Jestem z nim w stałym kontakcie.)
  I lost contact with her a couple of years ago. (Straciłem z nią kontakt kilka lat temu.)
  He withheld information about his contacts with the Russian. (On zataił informacje o swoich kontaktach z Rosjanami.)
 2. kontakt, styczność (w sensie fizycznym) [niepoliczalny]
  He kept trying to make physical contact with me. (On starał się nawiązać ze mną fizyczny kontakt.)
 3. kontakt (osoba, która dostarcza informacje) [policzalny zwykle liczba mnoga]
  Jake was our contact in the mafia. (Jake był naszym kontaktem w mafii.)
  They can't find out that I'm your contact - they would kill me. (Nie mogą się dowiedzieć, że jestem waszym kontaktem - zabiliby mnie.)
 4. zestyk [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kontaktować się (z kimś) [przechodni]
  I'll try to contact them tomorrow. (Spróbuję skontaktować się z nimi jutro.)
  Have you contacted your barrister yet? (Czy kontaktowałeś się już ze swoim adwokatem?)
  I will contact you as soon as possible. (Skontaktuję się z tobą najszybciej jak to będzie możliwe.)
  Her parents contacted me. (Jej rodzice skontaktowali się ze mną.)
 2. stykać się (o przedmiotach) [przechodni]
  Those plates are contacting in the dishwasher. (Tamte talerze stykają się w zmywarce.)
  Remember - those two cables can't contact. (Pamiętaj - te dwa kable nie mogą się stykać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "contact"

rzeczownik
czasownik
inne
kolokacje