Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"pośrednik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pośrednik" po polsku

pośrednik

broker.jpg 04-Aug-2008 12:20
rzeczownik
 1. agent ****
  • agent, pełnomocnik, pośrednik, przedstawiciel (np. firmy)
   Our agent in Los Angeles deals with all our business in America. (Nasz agent w Los Angeles zajmuje się naszymi wszystkimi interesami w Ameryce.)
   My father is my agent. (Mój ojciec jest moim agentem.)
 2. mediator
  • pośrednik, mediator
   We have a professional mediator who would like to talk to you. (Mamy tu zawodowego mediatora, który chciałby z wami porozmawiać.)
   We don't have time to bring in a mediator. (Nie mamy czasu na mediatora.)
   Should the EU not take on an important role as a mediator here? (Czy UE nie powinna tu pełnić ważnej roli mediatora?)
 3. broker **   [COUNTABLE]
  They always use a broker instead of handling matter by themselves. (Oni zawsze korzystają z pośredników zamiast załatwiania spraw własnoręcznie.)
 4. intermediary
  • mediator, rozjemca, pośrednik
   Europe must act as an intermediary during internal conflicts. (Instytucje europejskie muszą działać jako mediator w wewnętrznych konfliktach.)
   I had to be an intermediary and resolve the situation myself. (Musiałem być rozjemcą i samemu rozwiązać tę sprawę.)
   He always does his business through an intermediary. (On zawsze robi swoje interesy przez pośrednika.)
  • pośrednik, agent
   An intermediary puts buyers and sellers together. (Pośrednik łączy kupujących ze sprzedawcami.)
 5. middleman  
 6. go-between  
 7. intercessor
 8. contact man  
 9. interceder

"pośrednik" — Słownik kolokacji angielskich

contact man kolokacja
 1. contact rzeczownik + man rzeczownik = pośrednik
  Zwykła kolokacja

  Had one meeting with her contact man a few days after she started.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo