"contact one's poison center" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontaktować się czyjś centrum trucizny
  1. contact czasownik + center rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If swallowing is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately.

podobne do "contact one's poison center" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contact one's poison center" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo