TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"call somebody on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "call somebody on something" po angielsku

 1. krytykować kogoś publicznie, krytykować kogoś na forum, wytykać coś komuś publicznie
  A woman was calling her husband out for buying wrong products. (Kobieta publicznie krytykowała swojego męża za kupienie złych produktów.)
phrasal verb
 1. wpaść do kogoś z wizytą, odwiedzić kogoś, przyjść do kogoś
  I will call on my grandma. (Wpadnę z wizytą do mojej babci.)
  She called on him yesterday and he wasn't happy about it. (Wczoraj ona wpadła do niego z wizytą i on nie był z tego powodu szczęśliwy.)
  I will call in on you next month. (Wpadnę do ciebie w przyszłym miesiącu.)
  She called in on me yesterday and we talked about you. (Ona wczoraj wpadła do mnie i rozmawialiśmy o tobie.)
 2. grzecznie poprosić kogoś o coś
  He called on me to help him. (On grzecznie mnie poprosił o pomoc.)
  If you call on me to come, I'll do it. (Jeżeli grzecznie mnie poprosisz, żebym przyszedł, zrobię to.)
 3. wezwać kogoś (do zrobienia czegoś)
  They called on him to fix the roof. (Oni wezwali go, by naprawił dach.)
  We'll call on a plumber to mend the pipe. (Wezwiemy hydraulika, by naprawił rurę.)