BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wezwać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wezwać kogoś" po polsku

przywołać nas do szeregu.
czasownik
 1. page ****
  • przywołać, wezwać (np. przez megafon)
   I paged him over the loudspeaker. (Przywołałem go przez megafon.)
   I found the lost girl and paged her mother. (Znalazłem zagubioną dziewczynkę i wezwałem jej matkę.)
 2. summon *
phrasal verb
 1. send for somebody
  • wezwać, wzywać (np. po lekarza)
   Why didn't you send for the doctor? (Dlaczego nie posłałeś po lekarza?)
   Send for a doctor, I think he is dying! (Wezwijcie lekarze, on chyba umiera!)

wezwać kogoś

phrasal verb
 1. call somebody out
  • wezwać kogoś (np. na pomoc, na ratunek)
   We have to call the police out. (Musimy wezwać policję.)
 2. call on somebody ** , call upon somebody * , także: call in on somebody
  • wezwać kogoś (do zrobienia czegoś)
   They called on him to fix the roof. (Oni wezwali go, by naprawił dach.)
   We'll call on a plumber to mend the pipe. (Wezwiemy hydraulika, by naprawił rurę.)
 3. call somebody away  
 4. order somebody out
czasownik
 1. call *****
  • wzywać, przywoływać (np. kelnera, podwładnego) [TRANSITIVE]
   Call the waiter, my soup is cold. (Wezwij kelnera, moja zupa jest zimna.)
   My boss called me this morning and told me about some new projects. (Mój szef wezwał mnie do siebie dziś rano i przedstawił mi pewne nowe projekty.)
 2. exhort
 1. appeal for something
  • apelować, wzywać (o coś)
   The chairman of the committee appealed for calm. (Przewodniczący komitetu apelował o spokój.)
 2. call urgently

powered by  eTutor logo