eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"draft" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draft" po angielsku

rzeczownik
 1. powiew, przeciąg, przewiew
  The sudden draught knocked down my desk lamp. (Nagły przeciąg przewrócił moją lampkę biurkową.)
  I'm tired of the constant draught in my house. (Jestem zmęczony nieustannym przeciągiem w moim domu.)
  Could you close the window? There's a draft. (Czy mógłbyś zamknąć okno? Jest przeciąg.)
 2. haust, duży łyk
 3. ciągnięcie
 4. zanurzenie (np. łodzi podwodnej)
przymiotnik
 1. beczkowe (piwo)
  Do you want to drink bottled beer or draught one? (Chcesz się napić butelkowanego piwa czy beczkowego ?)
  I have many different draught beers in my cellar. (Mam wiele różnych piw beczkowych w piwnicy.)
  link synonim: draught beer
 2. pociągowy (np. zwierzę)
  My horse was a draught animal. (Mój koń był zwierzęciem pociągowym.)
rzeczownik
 1. pobór (do wojska)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. poborowi (nowo przyjęci żołnierze)

draft ***

obrazek do "draft" po polsku WWI Draft searches are $34.95
rzeczownik
 1. brudnopis [policzalny]
  Don't pay attention to the last page, it's just a draft. (Nie zwracaj uwagi na ostatnią stronę, to tylko brudnopis.)
  I bought a draft for my doodles. (Kupiłem brudnopis na moje bazgroły.)
  You can't grade this notebook, it's a draft. (Nie możesz ocenić tego zeszytu, to brudnopis.)
 2. szkic, projekt [policzalny]
  first version
  It's just a draft, I can change it if you want. (To tylko szkic, mogę go zmienić, jeśli chcesz.)
  I really like your draft, you're very talented. (Naprawdę podoba mi się twój projekt, jesteś bardzo uzdolniony.)
  I had to do a couple of drafts before I got onto it. (Musiałem wykonać kilka projektów zanim zabrałem się za to.)
 3. polecenie wypłaty British English [policzalny]
  Did you sign your draft? (Czy podpisałeś swoje polecenie wypłaty?)
 4. selekcja sportowców do drużyn American English [policzalny]
  This is the youngest draft but the most talented one too. (To jest najmłodsza, ale też najzdolniejsza selekcja sportowców do drużyn.)
 5. piwo beczkowe, piwo z beczki American English [policzalny]
  Could I order a draft beer? (Mogę zamówić piwo beczkowe?)
  "Would you like something to drink?" "One draft beer, please." ("Chciałby pan coś do picia?" "Jedno piwo z beczki, proszę.")
  Last week I got drunk on draft beer. (W zeszłym tygodniu upiłem się piwem beczkowym.)
 6. wersja robocza
  Would you like to read a draft of my article? (Chciałbyś przeczytać wersję roboczą mojego artykułu?)
  I haven't finished writing the letter. It's just a draft. (Nie skończyłem pisać listu. To tylko wersja robocza.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. robić szkic, przygotowywać wstępną wersję czegoś
  to prepare a preliminary version of something
  I barely drafted the essay when he changed the subject of it. (Ledwie zacząłem przygotowywać wstępną wersję eseju kiedy on zmienił jego temat.)
  I drafted the script. (Przygotowałem wstępną wersję scenariusza.)
 2. zaciągać do wojska
  Jimmy was drafted into the army. (Jimmy został zaciągnięty do wojska.)
  After he turned eighteen, they drafted him into the army. (Po tym jak skończył osiemnastkę, oni zaciągnęli go do wojska.)
 3. wybrać zawodnika do drużyny American English
  He was drafted to the national football team. (On został wybrany do narodowej drużyny piłki nożnej.)
  The coach needs to draft one more player. (Trener musi wybrać jeszcze jednego zawodnika do drużyny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "draft"

rzeczownik
phrasal verb
draft somebody in = ściągnąć kogoś, ściągać kogoś (np. ekspertów do jakiegoś miejsca)
przymiotnik
idiom
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo