BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"szkic" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkic" po polsku

szkic

rzeczownik
 1. design *****
  • projekt, szkic [COUNTABLE]
   The design of the new office has been approved. (Projekt nowego biurowca został zaaprobowany.)
   I really like the design of our garden - it will be beautiful! (Bardzo podoba mi się projekt naszego ogrodu - będzie piękny!)
   I did the design and put together the original model. (Ja zrobiłem projekt i złożyłem oryginalny model.)
   I like your design and I would like to see the final result. (Podoba mi się twój szkic i chciałbym zobaczyć efekt końcowy.)
 2. sketch **   [COUNTABLE]
  I saw a sketch of the building he's designing. (Widziałem szkic budynku, który on projektuje.)
  She made a quick pencil sketch. (Ona zrobiła szybki szkic ołówkiem.)
  It's just a sketch, I can improve it. (To tylko szkic, mogę go ulepszyć.)
  There was a sketch of his face hanging on the door. (Na drzwiach wisiał szkic jego twarzy.)
 3. draft ***
  • szkic, projekt [COUNTABLE]
   first version
   It's just a draft, I can change it if you want. (To tylko szkic, mogę go zmienić, jeśli chcesz.)
   I really like your draft, you're very talented. (Naprawdę podoba mi się twój projekt, jesteś bardzo uzdolniony.)
   I had to do a couple of drafts before I got onto it. (Musiałem wykonać kilka projektów zanim zabrałem się za to.)
 4. outline **
  • zarys, szkic (najważniejsze informacje, bez szczegółów) [COUNTABLE]
   an organized list of the main points of a plan
   I only presented an outline. I can go into details, if you want. (Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.)
  • zarys, szkic, brudnopis (pracy pisemnej) [COUNTABLE]
   You need to submit outlines of your essays by the end of the week. (Musiscie dostarczyć szkice swoich esejów do końca tygodnia.)
 5. device ***
 6. cartoon **   technical [COUNTABLE]
  It's just a cartoon, I will improve it. (To tylko szkic, poprawię go.)
 7. delineation
 8. adumbration
  • szkic, zapowiedź (przedstawienie czegoś w niepełnej postaci)
 9. croquis
 10. designment

Powiązane zwroty — "szkic"

czasownik
szkicować = draw +1 znaczenie
naszkicować = outline +1 znaczenie
inne
naszkicować = draw up +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
szkicowy = sketchy +1 znaczenie
przysłówek
szkicowo = in rough +2 znaczenia
Zobacz także: sporządzić szkic

powered by  eTutor logo