BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"outline" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "outline" po angielsku

outline **

rzeczownik
 1. zarys, szkic (najważniejsze informacje, bez szczegółów) [COUNTABLE]
  an organized list of the main points of a plan
  I only presented an outline. I can go into details, if you want. (Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.)
 2. kontur, zarys (obrys kształtu) [COUNTABLE]
  The police drew the outline of the corpse on the pavement. (Policjanci odrysowali kontur zwłok na chodniku.)
 3. zarys, szkic, brudnopis (pracy pisemnej) [COUNTABLE]
  You need to submit outlines of your essays by the end of the week. (Musiscie dostarczyć szkice swoich esejów do końca tygodnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. naszkicować, przedstawiać w skrócie, przedstawiać w zarysie [TRANSITIVE]
  to give a description of the main points
  He outlined his project. (On przedstawił swój projekt w zarysie.)
  They have no idea about the history of England, we have to outline it. (Oni nie mają pojęcia o historii Anglii, musimy przedstawić ją w skrócie.)
  He outlined the project in front of the board. (On w skrócie przedstawił projekt przed zarządem.)
 2. naszkicować, narysować kontur [TRANSITIVE]
  He outlined the model and the background with a pencil. (Naszkicował modelkę i tło ołówkiem.)
  She outlined the new building. (Ona narysowała kontur nowego budynku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "outline"

rzeczownik
queue British English , line American English = kolejka (np. w sklepie, na przystanku)
line = linia, kreska (np. na papierze) +22 znaczenia
racing line , line = optymalna droga (do pokonania wyścigu; w sportach motorowych)
czasownik
line = podszyć +2 znaczenia
align , także: aline = wyrównywać (tekst w dokumencie) +3 znaczenia
przysłówek
online = w sieci, w Internecie +1 znaczenie
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo