PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"kolejka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolejka" po polsku

kolejka

Photo of line at Apple store
rzeczownik
 1. queue British English , line American English *****
  • kolejka (np. w sklepie, na przystanku) [COUNTABLE]
   a queue of people waiting for their turn
   There was a long queue of people waiting to get the tickets. (Była długa kolejka ludzi czekających, aby kupić bilety.)
   I wasn't going to join the queue. (Nie miałem zamiaru przyłączać się do kolejki.)
   How long have you been waiting in the queue? (Jak długo czekasz w kolejce?)
   Wait in the line, please. (Poczekaj w kolejce, proszę.)
 2. turn , **** , go , **
  • kolej, kolejka (np. podczas gry w karty) [COUNTABLE]
   Now it's your turn. (Teraz jest twoja kolej.)
   Whose go is it? (Czyja jest kolej?)
 3. line *****
  • kolejka, ogonek American English [COUNTABLE]
   Wait in line, please. (Proszę poczekać w kolejce.)
   The line was so long that we decided not to buy anything. (Kolejka była tak długa, że zdecydowaliśmy się nic nie kupować.)
 4. round ****
  • kolejka (drinków w pubie) [COUNTABLE]
   Next round is on me! (Ja stawiam następną kolejkę!)
   You don't have money, so you can't order another round. (Nie masz pieniędzy, więc nie możesz zamówić następnej kolejki.)
 5. model train
  • kolejka (jako zabawka)
 6. miniature railway
  • kolejka (zabawka)
 7. waiting line
  • kolejka (złożona z ludzi, samochodów itp.)
 8. matchweek  

Powiązane zwroty — "kolejka"

rzeczownik
przymiotnik
kolejny = different +12 znaczeń
uporządkowany (np. kolejka, styl życia) = orderly
zaimek
inne
idiom
czasownik

"kolejka" — Słownik kolokacji angielskich

model train kolokacja
 1. model rzeczownik + train rzeczownik = kolejka (jako zabawka)
  Silna kolokacja

  I talk to the kids about current events; he plays with model trains.

  Podobne kolokacje:
miniature railway kolokacja
 1. miniature przymiotnik + railway rzeczownik = kolejka (zabawka)
  Luźna kolokacja

  Lord Kingsdown's father also built a private miniature railway in the 1930s.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo