"RR" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "RR" po angielsku

railway BrE *
railroad AmE ** , RR (skrót) AmE

obrazek do "railway" po polsku
rzeczownik
  1. kolej (żelazna) [policzalny]
    They built a railway from the mine to the city. (Oni zbudowali kolej z kopalni do miasta.)
przymiotnik
  1. kolejowy (np. linia)
    It was, as we all remember, a very serious railway accident. (Była to, jak pamiętamy wszyscy, bardzo poważna katastrofa kolejowa.)
    I welcome the call for completion of the single railway market throughout Europe. (Z zadowoleniem przyjmuję wezwanie do realizacji jednolitego rynku kolejowego w Europie.)
    I need to get to the railway station as fast as possible. (Muszę dostać się na dworzec kolejowy tak szybko, jak to możliwe.)

powered by  eTutor logo