kolej (żelazna)

railway, railroad, RR

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

railway BrE , railroad AmE , RR (skrót) AmE = kolej (żelazna)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

They built a railway from the mine to the city. = Oni zbudowali kolej z kopalni do miasta.