Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"order" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "order" po angielsku

order , *****

rzeczownik
 1. kolejność [policzalny lub niepoliczalny]
  Please sort the list of names in alphabetical order. (Posortuj proszę listę nazwisk w kolejności alfabetycznej.)
  Do you know the correct order of these numbers? (Czy znasz właściwą kolejność tych liczb?)
  Put these words in the right order. (Ułóż te wyrazy we właściwej kolejności.)
  link synonim: sequence
 2. rozkaz, polecenie [policzalny]
  He was just following orders. (On tylko wykonywał rozkazy.)
  I gave him an order. (Wydałem mu rozkaz.)
  I never listen to his orders. (Nigdy nie słucham jego poleceń.)
 3. porządek, ład (o przestrzeganiu prawa przez obywateli) [niepoliczalny]
  The police uphold the order in this city. (Policja utrzymuje porządek w tym mieście.)
  Our citizens care for order. (Nasi obywatele dbają o ład.)
 4. porządek, ład (ogólnie o sytuacji) [niepoliczalny]
  There is always order in his room. (W jego pokoju zawsze jest porządek.)
  He keeps order. (On utrzymuje porządek.)
 5. zamówienie [policzalny]
  Can I take your order now? (Czy mogę teraz przyjąć zamówienie?)
  The waiter took my order and went to the next table. (Kelner przyjął moje zamówienie i podszedł do następnego stolika.)
  I don't like to deal with overseas orders. (Nie lubię mieć do czynienia z zagranicznymi zamówieniami.)
 6. ład (sytuacja społeczna, ekonomiczna) [tylko liczba pojedyncza]
  The most important task is to keep order in our town. (Najważniejszym zadaniem jest utrzymać ład w naszym miasteczku.)
  We restored order after the war. (Przywróciliśmy pokój po wojnie.)
 7. zakon (zgromadzenie zakonnic lub mnichów) [policzalny]
  He belongs to the Order of Saint Benedict. (On należy do Zakonu Świętego Benedykta.)
  He joined an order and became a monk. (On dołączył do zakonu i został mnichem.)
 8. zakon (tajna organizacja) [policzalny]
  I heard there is a secret order ruling the city. (Słyszałem, że miastem rządzi jakiś tajny zakon.)
  He had to kill a pig to become a member of the order. (On musiał zabić świnię, aby zostać członkiem zakonu.)
 9. order (wyróżnienie) [policzalny]
  He got an order for his courage and dedication. (On dostał order za swoją odwagę i poświęcenie.)
  He was given an order for his valor. (On otrzymał order za odwagę.)
 10. przekaz (np. pieniężny, do odebrania na poczcie) [policzalny]
  You have an order waiting for you at the post office. (Na poczcie czeka na ciebie przekaz.)
  We've lost the order. What are we going to do now? (Zgubiliśmy przekaz. Co teraz zrobimy?)
 11. rząd (w ewolucji roślin) [policzalny]
 12. zlecenie maklerskie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zamawiać (np. jedzenie, towar) [przechodni/nieprzechodni]
  You should get the books you ordered by the end of next week. (Powinieneś dostać książki, które zamówiłeś, pod koniec przyszłego tygodnia.)
  May I order something? (Czy mogę coś zamówić?)
  Excuse me, I ordered fish and chips, not a hamburger. (Przepraszam, zamówiłem rybę z frytkami, a nie hamburgera.)
  I ordered potato chips and fruit salad. (Zamówiłem frytki i sałatkę owocową.)
  You can't drink wine. Let's order something else. (Nie możesz pić wina. Zamówmy coś innego.)
 2. nakazać, rozkazać [przechodni]
  I am ordering you to stop. (Rozkazuję ci przestać.)
  He ordered everyone to be quiet. (On nakazał wszystkim, by byli cicho.)
  zobacz także: direct
 3. porządkować, układać, rozstawiać, rozmieszczać
  Can you order the books by alphabet? (Czy możesz uporządkować książki według alfabetu?)
  He was ordering his room the whole day. (On przez cały dzień porządkował swój pokój.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

queue BrE
order AmE *****

Remote Queue Manager they form a print queue.
rzeczownik
 1. kolejka zadań do wykonania przez komputer [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. zgodnie z zamówieniem, na zamówienie
  These goods are produced to order. (Te towary są produkowane na zamówienie.)

Powiązane zwroty — "order"

przysłówek
rzeczownik
spójnik
przymiotnik
czasownik
inne
phrasal verb
inne
idiom
kolokacje

"order" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "order" po polsku

powered by  eTutor logo