"porządek światowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porządek światowy" po polsku

porządek światowy

rzeczownik
 1. world order
  • porządek światowy, porządek świata, ład światowy
   It's impossible to establish a world order based on force. (To niemożliwe, żeby porządek światowy był oparty na sile.)
   It is our responsibility to maintain the world order. (Naszą odpowiedzialnością jest utrzymywać porządek światowy.)
   There are many organisations that try to force a change in the world order. (Istnieje wiele organizacji, które chcą wymusić zmianę w porządku światowym.)

"porządek światowy" — Słownik kolokacji angielskich

world order kolokacja
 1. world rzeczownik + order rzeczownik = porządek światowy, porządek świata, ład światowy
  Bardzo silna kolokacja

  But, by the end of the year Bush stopped talking about a new world order.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo