BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przekaz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekaz" po polsku

przekaz

rzeczownik
 1. message ****
  • przesłanie, przekaz [policzalny]
   Did you understand the message of the novel? (Czy zrozumiałeś przesłanie powieści?)
   I don't get the message of this song. (Nie rozumiem przesłania tej piosenki.)
 2. word , *****  
  I didn't understand the word in his lecture. (Nie zrozumiałem przekazu w jego wykładzie.)
  That song has a serious word. (Ta piosenka ma poważny przekaz.)
 3. remittance
 4. order , *****
  • przekaz (np. pieniężny, do odebrania na poczcie) [policzalny]
   You have an order waiting for you at the post office. (Na poczcie czeka na ciebie przekaz.)
   We've lost the order. What are we going to do now? (Zgubiliśmy przekaz. Co teraz zrobimy?)
 5. remit ,
 6. traduction

Powiązane zwroty — "przekaz"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne
przymiotnik
podprogowy (np. przekaz, sygnał) = subliminal
szeroko zakrojony (np. przekaz medialny) = wide
inne

powered by  eTutor logo