"przelew" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przelew" po polsku

przelew

3 Ways to Make a Bank Transfer Payment - wikiHow
rzeczownik
 1. overflow
  • przelew (np. z wanny, ze zlewu)
   Because of the overflow from the sink, the floor is wet. (Z powodu przelewu ze zlewu podłoga jest mokra.)
 2. remittance
 3. bank transfer , transfer **
  • przelew, przelew bankowy
   I have to make a bank transfer. (Muszę zrobić przelew bankowy.)
   Has my bank transfer come through? (Czy mój przelew bankowy został zrealizowany?)
   Did you get my transfer? (Czy dostałeś mój przelew bankowy?)
   She doesn't know how to make a transfer. (Ona nie wie jak dokonać przelewu bankowego.)
 4. remit ,

"przelew" — Słownik kolokacji angielskich

bank transfer kolokacja
 1. bank rzeczownik + transfer rzeczownik = przelew, przelew bankowy
  Luźna kolokacja

  You then mail a check or arrange a bank transfer.

powered by  eTutor logo