"przesłanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesłanie" po polsku

przesłanie

rzeczownik
 1. message ****
  • przesłanie, przekaz [policzalny]
   Did you understand the message of the novel? (Czy zrozumiałeś przesłanie powieści?)
   I don't get the message of this song. (Nie rozumiem przesłania tej piosenki.)
 2. envoy , envoi  
czasownik
 1. forward ****  
  I sent you an e-mail, can you forward it to Kate? (Wysłałem ci e-maila, czy możesz przesłać go do Kate?)
  Can you forward me your personal data? (Czy możesz mi przesłać twoje dane osobowe?)
  I sent you an e-mail with the documents, please forward it to the rest of the group. (Wysłałem ci e-mail z dokumentami, prześlij go, proszę, do reszty grupy.)
  Can you forward me the copy of that file? (Czy możesz przesłać mi kopię tego pliku?)
 2. remake *
 3. wire ***
  • przesłać, przelać (np. pieniądze na konto) potocznie
   I will wire you the money as soon as possible. (Prześlę ci pieniądze najszybciej jak się da.)
   My boss wired me the money. (Mój szef przelał mi wypłatę.)
czasownik
 1. flash ***
  • przesyłać (spojrzenie) [nieprzechodni]
   She flashed me a look I will never forget. (Ona przesłała mi spojrzenie, którego nigdy nie zapomnę.)
 2. stream ***
 3. feed ****
phrasal verb
 1. send on
  • posłać dalej, przesyłać
   I will send you the documents - can you send them on to your class? (Wyślę ci dokumenty - możesz przesłać je swojej klasie?)
   She sent me the results of our exam and I sent them on to you - did you get them? (Wysłała mi wyniki naszego egzaminu, a ja posłałem je dalej do ciebie - dostałeś je?)

powered by  eTutor logo