"delivery" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "delivery" po angielsku

delivery **

Retalco Delivery
rzeczownik
 1. dostawa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  You can find full details on costs and delivery in the leaflet. (Wszystkie szczegóły na temat kosztów i dostawy znajdziesz na ulotce.)
  We have just received a large delivery of vegetables. (Właśnie otrzymaliśmy dużą dostawę warzyw.)
  We guarantee an express delivery. (Gwarantujemy szybką dostawę.)
  link synonim: drop
 2. przesyłka [COUNTABLE]
 3. poród [COUNTABLE]
  It was a tough delivery but she's feeling better now. (To był ciężki poród, ale ona czuje się już lepiej.)
  I'm afraid of the delivery. (Boję się porodu.)
  They were waiting for the delivery. (Oni czekali na poród.)
  She had a difficult delivery. (Ona miała trudny poród.)
 4. sposób wygłaszania (np. mowy, kwestii aktorskiej) [UNCOUNTABLE]
  I hope the delivery of my lines will be well received. (Mam nadzieję, iż sposób wygłaszania moich kwestii będzie dobrze odebrany.)
  His speech delivery was flawless. (Jego sposób wygłaszania mowy był idealny.)
przymiotnik
 1. dostawczy (np. samochód, usługa)
  My father bought a new delivery car. (Mój ojciec kupił nowy samochód dostawczy.)
  A delivery car parked in front of our house. (Samochód dostawczy zaparkował przed naszym domem.)

Powiązane zwroty — "delivery"

czasownik
deliver = dostarczać, doręczać, dowozić (np. towar do sklepu) +10 znaczeń
rzeczownik
inne
kolokacje
Zobacz także: special delivery, S.D.delivery duty paidmail deliverydelivery timedeliver somebody to somebodydelivery datedelivery termsredeliverydelivery vehicledelivery scheduleovernight deliverydelivery girlbreech delivery, breech birthdelivery monthdelivery addressdelivery chargedelivery womanspot deliverydelivery entrancecash deliverydata deliverydeferred deliverydelivery agreementdelivery areadelivery bookdelivery calendardelivery calldelivery notedelivery channeldelivery on spotdelivery on boarddelivery at termdelivery to arrivedelivery on termdelivery on requestdelivery on credit termsdelivery on calldelivery of goodsdelivery of judgmentdelivery of documentsdelivery of cargodelivery in several consignmentsdelivery by air, air delivery, airborne supplydelivery at the stationdelivery at residencedelivery against paymentdelivery through the natural passagedelivery by postdelivery at a trader's premisesdelivery of accusationdelivery of a documentdelivery by raildelivery by lots, delivery in lotsdelivery by courierdelivery at quaydelivery at the frontierdelivery ahead of timedelivery against documentsdelivery of materialsdelivery of certificatedelivery of postal packetsdelivery of apartmentdelivery of alcoholic beveragesdelivery on quayinstallment delivery, instalment delivery, delivery by installments, delivery by instalmentsdelivery as requirednon-delivery, nondelivery

powered by  eTutor logo