ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"delivery" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "delivery" po angielsku

delivery **

obrazek do "delivery" po polsku
rzeczownik
 1. dostawa [policzalny lub niepoliczalny]
  You can find full details on costs and delivery in the leaflet. (Wszystkie szczegóły na temat kosztów i dostawy znajdziesz na ulotce.)
  We have just received a large delivery of vegetables. (Właśnie otrzymaliśmy dużą dostawę warzyw.)
  We guarantee an express delivery. (Gwarantujemy szybką dostawę.)
  link synonim: drop
 2. przesyłka [policzalny]
 3. poród [policzalny]
  It was a tough delivery but she's feeling better now. (To był ciężki poród, ale ona czuje się już lepiej.)
  I'm afraid of the delivery. (Boję się porodu.)
  They were waiting for the delivery. (Oni czekali na poród.)
  She had a difficult delivery. (Ona miała trudny poród.)
 4. sposób wygłaszania (np. mowy, kwestii aktorskiej) [niepoliczalny]
  I hope the delivery of my lines will be well received. (Mam nadzieję, iż sposób wygłaszania moich kwestii będzie dobrze odebrany.)
  His speech delivery was flawless. (Jego sposób wygłaszania mowy był idealny.)
przymiotnik
 1. dostawczy (np. samochód, usługa)
  My father bought a new delivery car. (Mój ojciec kupił nowy samochód dostawczy.)
  A delivery car parked in front of our house. (Samochód dostawczy zaparkował przed naszym domem.)

Powiązane zwroty — "delivery"

czasownik
deliver = dostarczać, doręczać, dowozić (np. towar do sklepu) +10 znaczeń
rzeczownik
inne
kolokacje
Zobacz także: delivery suitespecial delivery, S.D.delivery duty paidmail deliverydelivery timedeliver somebody to somebodydelivery datedelivery termsredeliverydelivery vehicledelivery chargedelivery scheduleovernight deliverybreech delivery, breech birthdelivery girldelivery monthdelivery addressdelivery womanspot deliverydelivery entrancecash deliverydata deliverydeferred deliverydelivery agreementdelivery areadelivery bookdelivery calendardelivery calldelivery channeldelivery against paymentdelivery at residencedelivery at the stationdelivery by air, air delivery, airborne supplydelivery in several consignmentsdelivery of cargodelivery of documentsdelivery of goodsdelivery on boarddelivery on calldelivery on credit termsdelivery on requestdelivery on termdelivery to arrivedelivery at termdelivery through the natural passagedelivery of judgmentdelivery by postdelivery of accusationdelivery of alcoholic beveragesdelivery of apartmentdelivery of postal packetsdelivery of certificatedelivery of materialsdelivery against documentsdelivery ahead of timedelivery at a trader's premisesdelivery at the frontierdelivery at quaydelivery by courierdelivery by lots, delivery in lotsdelivery by raildelivery of a documentdelivery on quaydelivery on spotinstallment delivery, instalment delivery, delivery by installments, delivery by instalmentsdelivery as requirednon-delivery, nondelivery

powered by  eTutor logo