"poród" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poród" po polsku

poród

childbirth
rzeczownik
 1. birth ***
  • narodziny, poród [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The birth had not been easy for Jane. (Poród nie był łatwy dla Jane.)
   The birth of my daughter was very painful. (Poród mojej córki był bardzo bolesny.)
 2. delivery **   [COUNTABLE]
  It was a tough delivery but she's feeling better now. (To był ciężki poród, ale ona czuje się już lepiej.)
  I'm afraid of the delivery. (Boję się porodu.)
  They were waiting for the delivery. (Oni czekali na poród.)
  She had a difficult delivery. (Ona miała trudny poród.)
 3. labour British English , labor American English ****   [SINGULAR]
 4. childbirth , childbed old use  
  We guarantee a professional care during childbirth. (Gwarantujemy profesjonalną opiekę w czasie porodu.)
  There were some complications during childbirth. (W czasie porodu nastąpiły pewne komplikacje.)
 5. confinement   old-fashioned
  The confinement was a hard one, and she died. (Poród był ciężki i ona umarła.)
 6. drop , *****   informal [COUNTABLE]
  How is your wife after the drop? (Jak twoja żona czuje się po porodzie?)
  She died during the drop. (Ona zmarła w czasie porodu.)
 7. birthing
 8. parturition  
 9. partus   latin

Powiązane zwroty — "poród"

czasownik
inne
przymiotnik
phrasal verb
rzeczownik
przysłówek

powered by  eTutor logo