Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dowozić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowozić" po polsku

dowozić

obrazek do "deliver" po polsku
czasownik
 1. deliver , ***
  • dostarczać, doręczać, dowozić (np. towar do sklepu) [przechodni/nieprzechodni]
   They deliver purchases over $50 for free. (Oni dostarczają zakupy powyżej 50 dolarów za darmo.)
   The letter should be delivered before Christmas. (List powinien zostać dostarczony przed świętami Bożego Narodzenia.)
   This parcel was delivered by post. (Ta paczka została dostarczona przez pocztę.)
   I have to deliver something to the hospital. (Muszę dostarczyć coś do szpitala.)
   You have to deliver these documents to my office today. (Musisz dziś dostarczyć te dokumenty do mojego biura.)
czasownik
 1. distribute **   [przechodni]
  Can you distribute these surveys? (Czy możesz rozdać te ankiety?)
  He distributes leaflets in the centre of Warsaw. (On rozprowadza ulotki w centrum Warszawy.)

powered by  eTutor logo