dostarczać, doręczać, dowozić (np. towar do sklepu)

deliver

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

deliver = dostarczać, doręczać, dowozić (np. towar do sklepu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They deliver purchases over $50 for free. = Oni dostarczają zakupy powyżej 50 dolarów za darmo.