ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"dostarczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostarczać" po polsku

dostarczać

AOE 6 Supply Fast Combat
czasownik
 1. provide *****
  • dostarczać, zaopatrywać, zapewniać [TRANSITIVE]
   to give
   Our materials are provided to us by a local manufacturer. (Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.)
   The school provides free books for all pupils. (Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.)
   Tea and coffee will be provided. (Zapewniamy herbatę i kawę.)
   We provide food and a bed to sleep in. (Zapewniamy jedzenie i łóżko do spania.)
   zobacz także: render
 2. deliver ***
  • dostarczać, doręczać, dowozić (np. towar do sklepu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They deliver purchases over $50 for free. (Oni dostarczają zakupy powyżej 50 dolarów za darmo.)
   The letter should be delivered before Christmas. (List powinien zostać dostarczony przed świętami Bożego Narodzenia.)
   This parcel was delivered by post. (Ta paczka została dostarczona przez pocztę.)
   I have to deliver something to the hospital. (Muszę dostarczyć coś do szpitala.)
   You have to deliver these documents to my office today. (Musisz dziś dostarczyć te dokumenty do mojego biura.)
 3. supply ****
  • dostarczać, zaopatrywać [TRANSITIVE]
   You said you can supply what we came here for. (Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.)
   If you want any information, we'll supply it. (Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek informacji, my ją dostarczymy.)
   Can you supply me with details of this contract? (Czy możesz dostarczyć mi szczegóły na temat tego kontraktu?)
 4. submit **
  • przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty) [TRANSITIVE]
   You must submit your application by January 1st. (Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia.)
   The developers submitted building plans for approval. (Deweloperzy dostarczyli plany budowy do zatwierdzenia.)
 5. yield ***
  • dawać, rodzić, dostarczać (np. plony, profity) [TRANSITIVE]
   My fields yielded high this year. (Moje pola dały wysokie plony w tym roku.)
   My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.)
 6. afford ***
  • oferować (coś), dostarczać (czegoś), zapewniać (coś)
   She affords cake and milk to our house. (Ona dostarcza ciasto i mleko do naszego domu.)
   The round-the-world trip afforded me unforgettable experiences. (Podróż dookoła świata dostarczyła mi niezapomnianych przeżyć.)
 7. convey **
  • przewozić, dostarczać [TRANSITIVE]
   He conveyed the furniture to my house. (On przewiózł meble do mojego domu.)
   Did you convey that box to the company? (Czy dostarczyłeś to pudełko do firmy?)
   zobacz także: transport
 8. furnish *
 9. ship ****
  • wysyłać, dostarczać (np. na rynek dóbr) technical [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We are shipping spices to the European market. (Dostarczamy przyprawy na rynek europejski.)
   We ship apples to the English market. (Dostarczamy jabłka na rynek angielski.)
 10. feed ****
  • doprowadzać, dostarczać (np. wodę, gaz) [TRANSITIVE]
   This bath is fed by natural springs. (W tej wannie woda jest doprowadzana z naturalnych źródeł.)
   These tiny vessels feed water to the entire system. (Te małe pojemniki doprowadzają wodę do całego układu.)
 11. purvey

powered by  eTutor logo