eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"rozdzielać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdzielać" po polsku

rozdzielać

czasownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *
 2. distribute **
 3. dispense *
 4. allot
 5. dissociate , , disassociate ,
 6. sunder
 7. disjoin
 8. discerp
 9. dissever
phrasal verb
 1. dole out
 2. dole something out
 3. pull something apart , pull somebody apart
phrasal verb
 1. tear somebody apart
czasownik
 1. divide *** , divide up
  • obdzielić, rozdzielić [przechodni]
   You'll contact us, and we'll divide it in half. (Skontaktujesz się z nami i rozdzielimy to na pół.)
   I haven't yet decided how to divide the money. (Jeszcze nie zdecydowałem, jak rozdzielić pieniądze.)
 2. split *** , split up
  • podzielić (się), rozdzielić (się)
   The teacher split the children into four groups. (Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.)
   The police split the area into two sectors. (Policja podzieliła obszar na dwa sektory.)
 3. divorce ***
  • rozdzielić (np. idee, tematy) oficjalnie [przechodni]
   You have to divorce these two topics and deal with them separately. (Musisz rozdzielić te dwa tematy i zająć się nimi oddzielnie.)
   You can't divorce these two concepts - they are not interchangeable. (Nie możesz rozdzielić tych dwóch koncepcji - nie są one zamienne.)
 4. separate ****
  • rozdzielić (odsunąć od siebie) [przechodni]
   Separate your children, they're fighting again. (Rozdziel swoje dzieci, znowu się biją.)
   The mother didn't let the doctor separate her from her child. (Matka nie pozwoliła lekarzowi rozdzielić jej od swojego dziecka.)
 5. spread ****
 6. apportion
 7. cleave
 8. split apart
 9. disaggregate  
 10. unsolder
 11. divvy up potocznie
phrasal verb
 1. tear down ,  
 2. split up
 3. tear apart ,