BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"share" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "share" po angielsku

share *****

obrazek do "share" po polsku Share Icon Dzielić się trzeba!
czasownik
 1. współdzielić, wspólnie korzystać z czegoś [przechodni/nieprzechodni]
  Could you share this book with Chris? (Czy moglibyście razem korzystać z książki z Chrisem?)
  We share this computer. (Wspólnie korzystamy z tego komputera.)
  I don't want to share my room. (Nie chcę współdzielić mojego pokoju.)
 2. dzielić, podzielić się (pozwolić używać) [przechodni]
  I can share food with you if you're hungry. (Mogę podzielić się z tobą jedzeniem jeśli jesteś głodny.)
  He shares money with poor people. (On dzieli się pieniędzmi z biednymi ludźmi.)
  I always share crayons. (Zawsze dzielę się kredkami.)
  Can you share your water with me? (Czy możesz podzielić się ze mną wodą?)
 3. współdzielić, wspólnie ponosić (np. odpowiedzialność, winę) [przechodni]
  Why do I have to share responsibility of his mistakes? (Dlaczego muszę współdzielić odpowiedzialność za jego błędy?)
  Parents share responsibility for their children. (Rodzice wspólnie ponoszą odpowiedzialność za ich dzieci.)
 4. podzielać [przechodni]
  I share your opinion that the concert was boring. (Podzielam twoją opinię, że koncert był nudny.)
  I don't share his views on that subject. (Nie podzialam jego poglądów na ten temat.)
 5. podzielić się (powiedzieć coś) [przechodni/nieprzechodni]
  I would like to share my testimony with you all. (Chciałabym podzielić się moim świadectwem z wami wszystkimi.)
  I shared all my secrets with you. (Podzieliłam się z tobą moimi wszystkimi tajemnicami.)
 6. udostępnić (w mediach społecznościowych)
rzeczownik
 1. akcja, udział [policzalny]
  The company's shares are going up. (Akcje firmy idą w górę.)
  My shares are going down, so I want to sell them. (Moje akcje idą w dół, więc chcę je sprzedać.)
  zobacz także: stock
 2. część [tylko liczba pojedyncza]
  He ate my share of the cake. (On zjadł moją część tortu.)
  A share of her money is mine. (Część jej pieniędzy jest moja.)
 3. odkładnica (część pługu)
 4. udostępnienie, umieszczanie czegoś na mediach społecznościowych
przymiotnik
 1. akcyjny
rzeczownik
 1. akcja zwykła

Powiązane zwroty — "share"

przymiotnik
shared = dzielony, wspólny (np. pokój)
rzeczownik
phrasal verb
share in something = cieszyć się czymś (np. czyimś szczęściem)
czasownik
inne
inne
give a share = przydzielić, przyznawać (np. pieniądze, zasoby, obowiązki)
kolokacje

powered by  eTutor logo