"rozdział" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdział" po polsku

rozdział

book-chapter-1
rzeczownik
 1. section ****
  • ustęp, rozdział (np. w książce) [COUNTABLE]
   This is explained in the last section. (To jest wyjaśnione w ostatniej części.)
   Read the last section of the book. (Przeczytaj ostatni rozdział książki.)
   To understand this issue, you have to read the second section of my book. (Żeby zrozumieć tę kwestię, musicie przeczytać ustęp drugi z mojej książki.)
 2. chapter *** , także: chap. , także: ch.
  • rozdział (w książce), rozdz. (skrót) [COUNTABLE]
   Read this chapter carefully. (Przeczytaj ten rozdział uważnie.)
   The book is divided into ten chapters. (Książka podzielona jest na dziesięć rozdziałów.)
 3. distribution ***
  • rozdział, rozdzielenie [UNCOUNTABLE]
   The board must have an even distribution of men and women. (Zarząd musi mieć równy rozdział kobiet i mężczyzn.)
   Who will handle the distribution of the packed lunch? (Kto zajmie się rozdzieleniem suchego prowiantu?)
 4. unit ****
  • rozdział (np. w książce) [COUNTABLE]
   The test will cover three units. (Sprawdzian będzie obejmował trzy rozdziały.)
   Read the first 3 units. (Przeczytajcie pierwsze 3 rozdziały.)
 5. divorce ***   formal [COUNTABLE]
 6. allotment
 7. apportionment
 8. split over something
 9. divison

powered by  eTutor logo