BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"rozdawać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdawać coś" po polsku

czasownik
 1. deal ***** , także: deal out
 2. distribute **
 3. administer ** , także: administrate
 4. allot  
phrasal verb
 1. dole out

rozdawać coś

phrasal verb
 1. give something out
 2. hand something out , hand out something *
 3. give something away , give away something *
 4. hand something round
 5. dish something out , dish out something
phrasal verb
 1. hand something around  
  It was her birthday and she handed candies around. (To były jej urodziny i rozdawała cukierki.)
 2. pass something out  
  My first job was passing out leaflets. (Moją pierwszą pracą było rozdawanie ulotek.)
 3. deal something out

powered by  eTutor logo