KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"oddawać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddawać coś" po polsku

oddawać coś

phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
 2. hand in something BrE , hand something in BrE * , turn in something AmE * , turn something in AmE *
  • oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi)
   I handed in my paper and left the room. (Oddałem swoją pracę i wyszedłem z sali.)
   We should hand in our essays by Friday. (Powinniśmy do piątku oddać wypracowania.)
   zobacz także: give something in
 3. turn something in *
 4. give something back , give back something
  • zwracać coś, oddawać coś
   When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
   Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 5. take something back * , także: take back something
  • zwracać coś (np. produkt do sklepu), oddawać coś (np. właścicielowi)
   I have to take the books back to the library. (Muszę zwrócić książki do biblioteki.)
   He took back the clothes he borrowed from me. (On oddał ubrania, które ode mnie pożyczył.)
 6. give something away , give away something *
 7. give of something
  • oddawać coś, oferować coś (np. swój czas, swoje zaangażowanie)
   If he gives of his time, he likes you. (Jeżeli on oferuje swój czas, lubi cię.)
 8. bring something back , bring back something *
 9. deliver something up
 10. kick something back
czasownik
 1. convey **
 2. capture ***
  • uchwycić, oddawać (np. piękno przyrody na zdjęciu) [przechodni]
   I managed to capture this beautiful sunset! (Udało mi się uchwycić ten piękny zachód słońca!)
   He's a great photographer, he captured the beauty of the ocean. (On jest świetnym fotografem, uchwycił piękno oceanu.)
   The photographer captured the moment perfectly. (Fotograf idealnie uchwycił moment.)
 3. surrender **
 4. donate **
 5. concede **
 6. render **
 7. resonate with something
 8. check *****
 9. cede   oficjalnie
 10. reciprocate
 11. disgorge
 12. remit ,
 13. regive
phrasal verb
 1. hand over
 2. give back
 3. give something away , give away something *
phrasal verb
 1. give somebody something back  
  Leon gave me back my book. (Leon oddał mi moją książkę.)
  Give me my money back. (Oddaj mi moje pieniądze.)
 2. give something back to somebody  
 3. give something over to somebody
 4. give something away to somebody
 5. pass something back to somebody  
czasownik
 1. yield something over to someone
phrasal verb
 1. pass something in
 2. fork up something
czasownik
 1. relinquish
phrasal verb
 1. give oneself up to something
czasownik
 1. give yourself over to something
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE

"oddawać coś" — Słownik kolokacji angielskich

hand in kolokacja
 1. hand czasownik + in przyimek = oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi)
  Silna kolokacja

  I spent six weeks on the project and handed in my report.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo