Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"give somebody something back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give somebody something back" po angielsku

give somebody something back

phrasal verb
 1. oddawać coś komuś
  Leon gave me back my book. (Leon oddał mi moją książkę.)
  Give me my money back. (Oddaj mi moje pieniądze.)
 2. przywracać komuś coś (np. wzrok)
  The doctors gave him his sight back. (Doktorzy przywrócili mu wzrok.)
  The boss gave me my old job back. (Szef przywrócił mi moją starą pracę.)
  link synonim: restore
phrasal verb
 1. zwracać coś, oddawać coś
  When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
  Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 2. przywracać coś (np. wzrok, wolność)
  He is an innocent man, you should give him back his freedom. (On jest niewinnym człowiekiem, powinniście mu zwrócić wolność.)
  The surgery gave me back my eyesight. (Operacja przywróciła mi mój wzrok.)
 3. odbijać (np. światło, dźwięk)
phrasal verb
 1. oddawać, zwracać, przywracać, odbijać